Contact


Raipur Office

RAIPUR SHOWROOM
1)Avanti Shopping Complex, Near Vijay nagar chowk,Sector-1, Avanti Vihar, Shankar Nagar, Raipur, C.G.
2) Near Bank of Baroda, Bazar Chowk, Vidhan Sabha Road, Mova, Raipur, C.G.
BHILAI OFFICE- Near Globe chowk, Talpuri, Bhilai, C.G.
BILASPUR OFFICE- Seepat Road, Om Nursing Home, Sarkanda, Main Road
Enquiry email- kdgroup.co.cg@gmail.com