Contact


Raipur Office

RAIPUR SHOWROOM
1) Near Disha College, Kota Road, Ramnagar, Raipur, C.G.

2)Near Vijay nagar chowk,Sector-1, Avanti Vihar, Shankar Nagar, Raipur, C.G.

BHILAI OFFICE- Near Globe chowk, Talpuri, Bhilai, C.G.
BILASPUR OFFICE- Seepat Road, Om Nursing Home, Sarkanda, Main Road
Enquiry email- kdgroup.co.cg@gmail.com